2022 Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kontenjan Kesin Kayıtları

23 Ağustos 2022 Salı

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2022 Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kontenjan Kesin Kayıtları
 
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Uluslararası öğrenci ek yerleştirme işlemleri RTEÜ Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesinin ilgili maddeleri ve YÖK Başkanlığı’nın kararlarına göre aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır.
1-Aday listesi ; Yerleştirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak oluşturmuştur. Yerleştirme puanlarının eşitliğinde öncelikle lise mezuniyet tarihi en yakın olan adaya, yine de eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday dikkate alınmıştır. (İlgili yönerge 12/2)
 2-Programlara yerleştirmede  öncelikle diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları dikkate alınmıştır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınav puanları diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile birlikte değerlendirilmiştir. Boş kalan kontenjanlara diğer sınavlardan alınan puanlara göre yerleştirme yapılmıştır. (İlgili yönerge 12/4)
 3-Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine yerleşebilmek için adayın yerleşme puanının 100 puan üzerinden en az 85 puan olması gerekmektedir. Bu programlara sadece RTEÜUÖS ve diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile öğrenci kabul edilir. (İlgili yönerge 12/5)
 4- Her program için mevcut program kontenjanının % 20 ’sini geçmeyecek şekilde ülke kontenjanı uygulanmıştır. Kontenjanın dolmadığı programlarda ülke kontenjanı uygulanmamıştır. (İlgili yönerge 12/6)
 5-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-301.02.02-E.54050 sayılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları- Esasları konulu yazısı ve RTEÜ Önlisans  Ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  Ve Kayıt Yönergesi’ nin “Madde 12/(8)  gereği Mavi kart sahibi olduğunu kanıtlayan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında orta öğretimine devam ederek orta öğretiminin son üç yılını( KKTC hariç)  yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitiminin tamamını yurt dışındaki ( KKTC hariç) liselerde gören T.C uyruğunda bulunan ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylarda öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarında % 10 kontenjan aşılmamıştır.
 
KAYIT İŞLEMLERİ
1-Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen belgelerle adayın bizzat kendileri gelerek ( şahsen başvuru)  kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 
2-Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci kabul eden Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği programlarına başvuran adayların daha sonra http://sporbilimleri.erdogan.edu.tr/  ve http://egitim.erdogan.edu.tr/  sitelerinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan Özel Yetenek Sınavlarına katılmaları ve bu sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. 2022 Yılı Uluslararası öğrenci kontenjanından herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar özel yetenek sınavı ile de kayıt hakkı kazanması halinde sadece 1 (bir) programa kayıt yapabilecektir.
  
Kesin kayıt tarihleri
05 - 09 Eylül 2022
     
      Yedek kayıt tarihleri
19 - 23 Eylül 2022
 
          Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri
 Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri tablosu   için  tıklayınız.
 
 IBAN No: TR 4000 0100 2313 - 55872555 -   5007
  (T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan   Üniversitesi Rize Şubesi) öğrenim ücretleri   hesabına yatırılacaktır.
Kayıt hakkı (asıl olarak yerleşen) kazananlar için tıklayınız.
Yedek liste için tıklayınız..
Özel Yetenek sınavlarına girecek aday listesi için tıklayınız.

 
 Kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlara, boş kalan  kontenjan kadar sıralı listeden 13 Eylül 2022 tarihinde yedek  aday ilan edilecektir.
             İletişim
 90 (   90 (0464) 223 61 26 Dahili 4229 - 4297
 e-posta: oidb@erdogan.edu.tr
 
              Kayıt yeri adresi
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE
    
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KESİN KAYIT BELGELERİ
1 Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi
2 Lise Diploması veya Yerine Geçen Belgenin Türkçe Tercümesi (Asıl Belge)Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
3 Lise Diploması Denklik Belgesi (Asıl Belge)
(Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak) (Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde 2022 yılı  kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış  öğrencilerin denklik için başvuru yaptığına dair belge)
4 Diploma Kayıp Belgesi (Asıl Belge) Diplomasını kaybedip kayıp belgesine sahip olan öğrenciler için
5 Lise not durum belgesi (Transkript) (Asıl Belge)
6 Lise not durum belgesi (Transkript) Türkçe Tercümesi (Asıl Belge) Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
7 Pasaport Türkçe Tercümesi (Asıl Belge) Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
8 Göç İdaresi’nden alınan (İkamet Tezkeresi) Kimlik Kart Fotokopisi (Belgesi Olanların İbraz Etmesi Zorunludur)
9 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çift uyruklu ve mavi kartlı öğrenciler için
10 Nüfus Kayıt Örneği (Asıl Belge) Çift uyruğa sahip olan adaylardan, ilk uyruğunun açık olarak belirtildiği belge
11 Yurda Giriş-Çıkış Belgesi (Asıl Belge) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında lise eğitimini tamamlayan öğrenciler için
12 Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi (Asıl Belge) YÖS, SAT, ABİTUR, GCEAL, BAKALORYA,vb
13 Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi Türkçe Tercümesi (Asıl Belge) Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
14 Türkçe Yeterlilik Belgesi (C1 Düzeyinde)
15 Geçim Güvencesi belgesi (Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi  Beyan Formu)
16
Raporlar:
1-Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için“Gemi Adamı Olur” raporu  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınacaktır.) ve “Adli Sicil Kaydı”  raporu
2-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı : “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu
3-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınan heyet raporu  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb) ve “Adli Sicil Kaydı” raporu
 
 
Programların özel koşulları için tıklayınız.
  
KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1-Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
2- Kayıt belgeleri eksik olanların eksik belgelerin asıllarını 17 Ekim 2022 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına   teslim etmeleri gerekmektedir.  Belirtilen sürede belgelerini  Üniversitemize teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
3-Türkçe düzeyi yetersiz olan öğrenciler için Türkçe Yeterlilik Sınavı aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  Türkçe düzeyi yetersiz olanlar eğitime başlatılmayacak olup Türkçe öğrenmek üzere izinli sayılacaktır. http://tomer.idari.erdogan.edu.tr/  adresinde Türkçe öğrenmek ile ilgili bilgiye ulaşabilirler.
 
Türkçe Yeterlilik Sınavı
Sınav Tarihi : 12 Eylül 2022  Saati : 14:00  Yeri : RTEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Sınav Tarihi : 26 Eylül 2022  Saati : 14:00  Yeri : RTEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
  
KABUL MEKTUBU
 Kabul mektubunu adaylar başvuru yaptıkları sisteminden alabileceklerdir. Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr
 
SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.
Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.
  
İKAMET İZİN İŞLEMLERİ
1- Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.
2- Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra  ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.
3- Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.
4- Öğrenci gerekli belgelerini toplar.
        Belgeler
  1- İkamet başvuru formu
  2- Pasaport yada pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi
  3- Sağlık sigortası
  4- Dört adet fotoğraf
  5- Öğrenci belgesi
  6- İkamet izni kart bedeli makbuzu
  7- Adres beyanı
  8- Gelir beyanı
  9- Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde
    a) Muvafakatname
    b) Doğum belgesi
5- İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.
6- Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak
Üniversiteye gönderilir.
7- Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.
  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/