2022 Yılı Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıtları

20 Temmuz 2022 Çarşamba

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2022 Yılı Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıtları
 
Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi  ile On Dokuz Mayıs Üniversitesi Arasında 2022 Yılı Uluslararası Öğrenci alımı için YÖS İş Birliği Protokolü uyarınca  Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen kayıt belgeleri ile birlikte gelerek (adayın kendisi gelerek)  kesin kayıt yaptırabileceklerdir.  Kayıt işlemleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi süreçlerine göre yapılacaktır.
 
Aşağıda belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
 
  Kayıt Tarihleri
Kesin kayıt tarihleri
25-29 Temmuz 2022
     
Yedek kayıt tarihleri
05 - 09 Eylül 2022
 
Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri
Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri tablosu için tıklayınız.
(Öğrenim ücretleri 2022 yılına göre daha sonradan güncellenecektir.)
IBAN No: TR 4000 0100 2313 - 55872555 - 5007
 
 ( T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi) öğrenim ücretleri hesabına yatırılacaktır.
Yerleşen adayların (asıl ve yedek) olarak listesine ulaşmak için  tıklayınız.
 
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak programlara yerleşenler fakültelerin yapacakları özel yetenek sınavlarından başarılı olmaları durumunda 05-09 Eylül 2022 tarihinde kayıtları yapılacaktır.
 
İletişim
  90 ( 90 (0464) 223 81 07 nolu telefondan 3’ü tuşlamanız     gerekmektedir.
 90 (0464) 223 61 26 Dahili 4229 - 4297
 e-posta: oidb@erdogan.edu.tr
 
 Kayıt yeri adresi
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE
 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KESİN KAYIT BELGELERİ
1 Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi
2 Lise Diploması veya Yerine Geçen Belgenin Türkçe Tercümesi (Asıl Belge)Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
3 Lise Diploması Denklik Belgesi (Asıl Belge)
(Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak) (Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde 2022 yılı  kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış  öğrencilerin denklik için başvuru yaptığına dair belge)
4 Diploma Kayıp Belgesi (Asıl Belge) Diplomasını kaybedip kayıp belgesine sahip olan öğrenciler için
5 Lise not durum belgesi (Transkript) (Asıl Belge)
6 Lise not durum belgesi (Transkript) Türkçe Tercümesi (Asıl Belge) Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
7 Pasaport Türkçe Tercümesi (Asıl Belge) Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
8 Göç İdaresi’nden alınan (İkamet Tezkeresi) Kimlik Kart Fotokopisi (Belgesi Olanların İbraz Etmesi Zorunludur)
9 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çift uyruklu ve mavi kartlı öğrenciler için
10 Nüfus Kayıt Örneği (Asıl Belge) Çift uyruğa sahip olan adaylardan, ilk uyruğunun açık olarak belirtildiği belge
11 Yurda Giriş-Çıkış Belgesi (Asıl Belge) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında lise eğitimini tamamlayan öğrenciler için
12 Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi (Asıl Belge) YÖS, SAT, ABİTUR, GCEAL, BAKALORYA,vb
13 Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi Türkçe Tercümesi (Asıl Belge) Konsolosluk veya T.C. Noter Onaylı
14 Türkçe Yeterlilik Belgesi (C1 Düzeyinde)
15 Geçim Güvencesi belgesi (Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi  Beyan Formu)
16 Raporlar:
 1-Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği için“Gemi Adamı Olur” raporu  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınacaktır.) ve “Adli Sicil Kaydı”  raporu  
 2-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı : “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu  
3-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınan heyet raporu  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb) ve “Adli Sicil Kaydı” raporu  
 
Programların özel koşulları için tıklayınız.
  
KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1-Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
 2-Türkçe düzeyi yetersiz olan öğrenciler için Türkçe Yeterlilik Sınavı aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  Türkçe düzeyi yetersiz olanlar eğitime başlatılmayacak olup Türkçe öğrenmek üzere izinli sayılacaktır. http://tomer.idari.erdogan.edu.tr/  adresinde Türkçe öğrenmek ile ilgili bilgiye ulaşabilirler.
 
Türkçe Yeterlilik Sınavı
Sınav Tarihi : 12 Eylül 2022  Saati : 14:00  Yeri : RTEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Sınav Tarihi : 26 Eylül 2022  Saati : 14:00  Yeri : RTEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
 
3-Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci kabul eden Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği programlarına başvuran adayların daha sonra http://sporbilimleri.erdogan.edu.tr/  ve http://egitim.erdogan.edu.tr/  sitelerinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan Özel Yetenek Sınavlarına katılmaları ve bu sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. 2022 Yılı Uluslararası öğrenci kontenjanından herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar özel yetenek sınavı ile de kayıt hakkı kazanması halinde sadece 1 (bir) programa kayıt yapabilecektir.
 
4-Kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacaktır.  Ek Yerleştirme Başvuruları  08 - 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ogrenci.erdogan.edu.tr/GenelAdayLogin adresinden yapılacak olup duyuru başvuru tarihlerinden bir hafta önce yayımlanacaktır. Ek yerleştirmede, Türkiye’de ki Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav (YÖS) puanlarından, Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) ve/veya üniversiteye giriş sınav (TQDK, SAT, ACT, GAOKO vs.) puanlarından herhangi biri ile başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla puana sahip olan adaylar, istedikleri herhangi bir puan türü ile başvurabilir. Yerleştirmede öncelikle diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile üniversiteye giriş sınav (TQDK, SAT, ACT, GAOKO vs.) puanları dikkate alınarak yapılacaktır. Yapılacak yerleştirmeden sonra boş kalan kontenjanlara lise bitirme sınav/ orta öğretim başarı puanlarına göre yapılacaktır.
 
 KABUL MEKTUBU
 Kabul mektubunu adaylar başvuru yaptıkları sisteminden alabileceklerdir. Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr
 
İKAMET İZİN İŞLEMLERİ
1- Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.
2- Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra  ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.
3- Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.
4- Öğrenci gerekli belgelerini toplar.
        Belgeler
  1- İkamet başvuru formu
  2- Pasaport yada pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi
  3- Sağlık sigortası
  4- Dört adet fotoğraf
  5- Öğrenci belgesi
  6- İkamet izni kart bedeli makbuzu
  7- Adres beyanı
  8- Gelir beyanı
  9- Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde
    a) Muvafakatname
    b) Doğum belgesi
5- İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.
6- Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak
Üniversiteye gönderilir.
7- Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.
  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/
 
SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.
Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.