Başvuru ve Kabul Hakkında Bilgiler

Yabancı uyruklu olan adayların ön lisans ve lisans programlarına başvurusu, Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Başvurular “
http://uosy.erdogan.edu.tr/” adresinden çevrimiçi (on-line) başvuru formu doldurularak aşağıdaki belgelerin Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmesi ile yapılır.

GEREKLİ BELGELER
1-Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve Türkçe çevirisi
2-Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri, notlarını ve not ortalamalarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylı
3-Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesi
4- Pasaport: Kimlik bilgilerini gösteren sayfası
5- Mavi Kart sahibi olanların kartın onaylı fotokopisi
6- Fotoğraf: Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet fotoğraf.

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

a. Yabancı uyruklu olanların, 

b.Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c.Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, 

d. 1- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) , 2-01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

e. e. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK ADAYLAR

KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

Başvuru şartlarının 3. Maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan Doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

Başvuru şartlarının 3. Maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan Doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,  

Eksik belge ile başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir! 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar kontenjanlar tablosunda yer alan programlardan en fazla 4 tanesini tercih edebilirler.

Adayların programlara yerleştirilmesinde öncelikle RTEÜYÖS sonuçları dikkate alınır. RTEÜYÖS sonucuna öncelik verilerek yapılan yerleştirme sonucunda kontenjanların boş kalması halinde sırasıyla RTEÜYÖS haricindeki sınav sonuçları ve orta öğretim başarı puanı yerleştirmede dikkate alınabilir.

Sıralama değerlendirmesinde ulusal veya uluslararası sınav notunu ibraz etmek adayın tercihine bırakılmıştır. 

 Değerlendirme işleminde adaylar başvuru formunda aşağıda belirtilen sınavlardan yalnızca bir tanesini belirtmek zorundadırlar.
1-RTEÜYÖS sınavı
   a) RTEÜYÖS’ten alınan puan
   b) RTEÜYÖS’ten alınan puanın %70’i ile kendi ülkesinde yapılan ulusal sınav puanının % 30’u.
   c) RTEÜYÖS’ten alınan puanın % 50’si ile uluslararası sınavda alınan puanın % 50’si.
   d) RTEÜYÖS’ten alınan puanın % 60’i ile Türkiye'de bulunan diğer devlet üniversitelerinin yaptığı uluslararası öğrenci seçme sınavından alınan puanın % 40’ı.

2-Başvuruda kullanılacak RTEÜYÖS haricindeki sınavlar (RTEÜYÖS sınavına girmeyen veya RTEÜYÖS sınavından başarısız olan adaylar yönergede belirtilen sahip oldukları herhangi bir sınav sonucu ile başvuru yapılabilirler. )

Aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir. Yedek öğrenci adayları da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere yerleştirilir.

 Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.