İkamet Tezkeresi

Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi
  1. İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
  2. Pasaport  aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)  
  3. Dört (4) adet fotoğraf 
  4.  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir.)
  5. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): 
  • Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge
  •  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi  
  •  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belge
  •  Özel sağlık sigortası  
       6. Yeni tarihli öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)


Öncelikle; https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden ikamet izni başvurusu yapınız, başvuru yaptığınız tarih ve saatte yukarıdaki belgeleri tamamlayıp Rize İl Göç İdaresi Müdürlüğü  / İkamet birimine teslim ediniz.

Öğrenci İkamet İzni Başvuru adımlarını öğrenmek için tıklayınız.