RTEÜ KULLANICI KODU VE ŞİFRESİ

Otomasyon Sistemine giriş için kullanılan e-mail adresi her öğrenci için sistem tarafından otomatik olarak atanmaktadır.
Örnek e-mail adresi : 
mert_yaz16@erdogan.edu.tr

Şifre ise ; Öğrenci TC kimlik numarasının ilk 4 hanesi ile öğrenci numarasının son 4 hanesidir. Bu şifre istenirse daha sonra değiştirilebilir.

Örnek şifre : TC kimlik numarası 99548952300    ve  Öğrenci numarası 190907099 olan  öğrencinin şifresi : 99547099 olur.

e-posta ve şifre oluşturma işlemleri için tıklayınız.