Sıkça Sorulan Sorular

Uluslararası Öğrenciler
1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?
Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir.

2-Yabancı Uyruklu öğrencilerin Üniversitenize kabulü nasıl gerçekleşir?
İnternet sayfamızda bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesinde yer alan koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

3-Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabulü için başvuru koşulları nelerdir?
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayan aday öğrencinin başvurusu kabul edilir.
1) Yabancı uyruklu olan,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge Sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan kişinin başvurusu kabul edilmez.
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

4-Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından öğrenci kabulünde geçerli olan sınavlar nelerdir?
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu – Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi ekinde yer alan sınavlar başvuruda geçerlidir. Geçerli sınavlardan karşılarında belirtilen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler.

5-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu -Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ne zaman yapılır?
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu -Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

6-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı hangi alanlardan oluşur?
Türkçe ve İngilizce dillerinde soruların yer aldığı Temel Öğrenme Becerileri Testi’nden oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut düşünme gücünü ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından oluşmakta olup  “çoktan seçmeli” tipte yapılmaktadır.
7-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı ne kadar süre ile geçerlidir?
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuç Belgesi 1 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

8- Başvuruların değerlendirilmesi nasıl yapılır?
Adayların başvuruları, Fakülte/Yüksekokulların Dekanı/Müdürü başkanlığında, başvurusu bulunan bölümlerden en az bir öğretim üyesi/görevlisi olmak üzere oluşturulan Yabancı Uyruklu-Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.

9-Sonuçlar nerede duyurulur?
Başvuru sonuçları Üniversitenin internet sayfasında ( erdogan.edu.tr ) duyurulur. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilgili birim tarafından bir kabul belgesi gönderilir. Bu belge “öğrenim vizesi’’ almak için kullanılabilir.

10-Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır?
Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesinde yer alan kesin kayıt belgelerini teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

11-Türkçe Yeterlik Sınavı nedir?
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar, ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar hariç Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığınca yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Türkçe Yeterlik Sınavı değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı olan adaylar öğrenimine başlar, başarısız olan adaylara kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime ara izni verilir. Sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine Üniversitece yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olanlar öğrenime başlar; başarısız olanların ilişiği kesilir.

12-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için öğrenim ücreti nasıl belirlenir?
Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üst sınırını aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek internet sayfamızda yayınlanır.